Veelgestelde vragen

Registratie

Extra materiaal bij Kind op Zondag zoals liederen en werkvormen vindt u onder ‘Actueel’. Sinds kort bieden wij het materiaal voor de kindernevendienst van de komende twee zondagen digitaal aan. Dit op verzoek van veel kerken om het materiaal makkelijk met elkaar te delen. Ook kunt u leuke materialen printen en meegeven aan de kinderen om thuis te gebruiken. Om toegang te krijgen tot de digitale werkbladen dient u zich eenmalig te registreren. Lees ook ons stappenplan voor registratie.
Wij adviseren iedereen die binnen uw kerk met Kind op Zondag werkt een eigen account aan te maken om het materiaal te kunnen gebruiken. Het enige wat u deelt is het abonneenummer.
Uw abonneenummer vindt u in de brief die wij u in mei hebben toegezonden over het digitale materiaal op onze website. Abonnees van wie een e-mailadres bij ons bekend is hebben 20 augustus een nieuwsbrief van ons ontvangen met daarin het abonneenummer. Geen brief of nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact op met onze abonnementenservice via 033 460 19 43 of via dit formulier.
Als u inlogt kunt u ofwel uw e-mailadres, ofwel uw gebruikersnaam invullen. En verder natuurlijk uw wachtwoord.
In tegenstelling tot hetgeen in de brief staat vermeld, betreft het nummer op de adreskaart van de verzending niet het abonnementsnummer. U kunt zich dus met het nummer op de adreskaart niet registreren! U logt in met uw abonneenummer (zie hierboven).
Dat kan met een proefnummer. Dit bestaat uit een magazine én toegang tot het materiaal voor de komende twee weken op onze website. Lees hier meer over het proefnummer.
Als ouder kunt u, net als de leiding van de kindernevendienst, een account aanmaken op deze website. Daarmee kunt u elke week het verhaal downloaden dat ook in de kerk wordt verteld. Mooi als u er thuis nog eens over door wilt praten, of als u niet naar de kerk gaat maar wel thuis het verhaal wilt lezen. Wilt u zich als ouder registreren? Vraag dan de leiding van de kindernevendienst om het abonnementsnummer van Kind op Zondag!

Over Kind op Zondag

Kind op Zondag is een methode voor de kindernevendienst en zondagsschool. Vieren met kinderen en jongeren staat centraal. In Kind op Zondag spelen Bijbelverhalen een belangrijke rol. Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, liedjes, werkvormen, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering met hemelvaart, krabbelvieringen voor de kleinsten en meer. Kind op Zondag volgt het Oecumenisch leesrooster.
Kind op Zondag wordt gebruikt door vrijwilligers en professionals, door ‘fijnproevers’ en door mensen die de verhalen nog niet zo goed kennen. De methode is ontstaan in de Protestantse Kerk in Nederland en wordt daar ook het meest gebruikt. Maar ook rooms katholieke, gereformeerd vrijgemaakte en andere kerken gebruiken dit materiaal. Veel gebruikers geven aan dat ze de methode goed kunnen verbinden met hun eigen visie en aanpak. Doordat de Bijbelverhalen centraal staan, is het materiaal niet voorbehouden aan één specifieke theologische stroming.
Kind op Zondag verschijnt zes keer per jaar. Als abonnee ontvangt u een papieren magazine en kunt u het materiaal voor de komende twee zondagen op onze website www.kindopzondag.nl vinden. Hiervoor registreert u zich eenmalig op onze website. Op onze website vindt u in het menu onder Actueel ook aanvullend materiaal zoals liederen en werkvormen.
Een abonnement op Kind op Zondag kost € 119,-. Een vervolgabonnement kost € 107,-. Wij raden aan om per kerk minimaal twee abonnementen te hebben: een voor de predikant en een voor de coördinator van de kindernevendienst. Bekijk voor meer informatie onze abonnementenpagina.
Jaarlijks besteden wij in Kind op Zondag aandacht aan advent en kerst. Onder andere in de vorm van een adventsproject dat doorgaans bestaat uit posters om in de kerk om te hangen en een USB-stick met digitale materialen én een kerstmusical. Dit zijn aanvullende uitgaven, u kunt het project bestellen in onze webshop. Voor meer informatie kijkt u in onze webshop.
In Kind op Zondag is jaarlijks aandacht voor de Veertigdagentijd en Pasen. Net als rond advent en kerst kunt u desgewenst aanvullend een project aanschaffen dat bestaat uit posters om in de kerk op te hangen en een USB-stick met digitale materialen.

Over Kleur in de Kerk

Kleur in de kerk verschijnt drie keer per jaar en biedt voor elke zondag een werkblad dat vrij gekopieerd mag worden voor de kinderen.
De abonnementsprijs bedraagt met ingang van 1 september 2019 € 74,50 per jaargang, inclusief kopieerrecht. Bekijk voor meer informatie onze abonnementenpagina.

Adres wijzigen

Uw bezorgadres wijzigt u eenvoudig via dit formulier.
Uw factuuradres wijzigt u eenvoudig via dit formulier.

Contact

Neem contact op met onze abonnementenservice via 033 460 19 43 of via dit formulier.