Abonnement op Kind op Zondag

Het materiaal van Kind op Zondag verschijnt digitaal in acht blokken per jaar. De werkbladen die voorheen in Kleur in de Kerk stonden, zijn nu onderdeel van het materiaal.

Naast het digitale materiaal ontvangt u twee keer per jaar een magazine met een overzicht van lezingen en thema’s over de komende periode, praktische tips en introductie van de projecten voor de advent en veertigdagentijd.

Wilt u een abonnement op Kind op Zondag? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier.
Voor materiaal van één afzonderlijk blok (een los nummer voor abonnees en niet-abonnees) van Kind op Zondag verwijzen we u graag naar onze webshop.

Abonnementsprijs

De abonnementsprijs van Kind op Zondag in jaargang 2024-2025 bedraagt € 188,-.
Voor dit bedrag mogen alle betrokkenen bij het kinderwerk binnen één kerk gebruikmaken van het materiaal. Onder een kerk verstaan wij een (wijk-)gemeente met een eigen (wijk-)kerkenraad. Hebt u een gemeente met meerdere wijkgemeenten, dan sluit elke wijkgemeente een eigen abonnement af.
Met uw abonnementsnummer kunt u een account aanmaken op de website. Wij vertrouwen erop dat u het abonnementsnummer niet deelt met mensen uit andere kerken.

Abonnementen kunnen ingaan bij aanvang van elk nieuw blok en worden jaarlijks automatisch verlengd. Het abonnementsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Inhoud abonnement

Kind op Zondag biedt gebruiksklaar materiaal voor kindernevendienst en zondagsschool. Voor elke zondag zijn er navertellingen van Bijbelverhalen, liedjes, knutseltips, spelvormen en nog veel meer.

De methode wordt volledig digitaal aangeboden in acht blokken van zes of zeven zondagen en bevat gebruiksklaar materiaal voor vertellen en vieren met kinderen van 4 tot 12 jaar. Het materiaal bevat suggesties voor het kindermoment in de kerk, voorleesverhalen, gespreksvragen, activiteiten / werkvormen en liedsuggesties. De voorleesverhalen zijn er in twee varianten: geschikt voor 4-7 jaar en 8-12 jaar. De werkvormen zijn gedifferentieerd in drie leeftijdsgroepen: 4-7 jaar, 8-10 jaar en 11-12 jaar. Elke week is er een werkblad. Ook is er elke week een toelichting bij de Bijbeltekst bedoeld voor de leidinggevende en de predikant. Voor jongeren van 12-15 jaar wordt ca. 20 keer per jaar een viering aangeboden in de rubriek Vieren met jongeren. Voor de Advent en Veertigdagentijd worden projecten ontwikkeld waarbij aanvullende uitgaven zijn aan te schaffen zoals posters, gezinsboekjes en projectboeken.
Bij de keuze van de Bijbellezingen is het Oecumenisch Leesrooster leidend.

Vragen

Heeft u nog vragen over de abonnementen, neemt u dan contact op met onze afdeling abonnementenservice via telefoonnummer 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Voorwaarden en privacy

Op een abonnement op Kind op Zondag zijn de algemene voorwaarden en de abonnementsvoorwaarden van Kwintessens van toepassing. Ook maken wij u attent op onze privacyverklaring.