Abonnement op Kind op Zondag

Wilt u een abonnement op Kind op Zondag, op Kleur in de Kerk of op beide bladen, dan kunt u zich aanmelden via dit formulier.
Voor een los nummer van Kind op Zondag of Kleur in de Kerk verwijzen we u graag naar onze webshop.

Abonnementsprijzen

Een abonnement op Kind op Zondag kost € 122,40. Een vervolgabonnement kost € 109,80. Wij raden aan om per kerk minimaal twee abonnementen te hebben: een voor de predikant en een voor de coördinator van de kindernevendienst. Abonnementen kunnen elke maand ingaan. Losse nummers kosten € 24,50 (voor abonnees en niet-abonnees). Deze bestelt u via onze webshop.
Het abonnementsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Opzeggingen dienen vóór 1 juni schriftelijk te geschieden.

Inhoud abonnement

Een abonnement op Kind op Zondag bestaat uit de papieren uitgave (deze ontvangt u zes keer per jaar) en toegang tot de website. Op de website vindt u de verhalen en werkvormen voor de eerstvolgende twee zondagen. De overige materialen, zoals de rubriek Voorbereiden, Vieren met jongeren en Vieren en vertellen rond het Evangelie, vindt u alleen in het blad.

Kind op Zondag jaargang 89 nr. 1

Abonnementsprijs Kleur in de Kerk

Kleur in de Kerk verschijnt drie keer per jaar en biedt voor elke zondag een werkblad dat vrij gekopieerd mag worden voor de kinderen.
De abonnementsprijs bedraagt met ingang van 1 september 2020 € 76,50 per jaargang, inclusief kopieerrecht.
Een los nummer kost € 31,10. Dit bestelt u via onze webshop.
Lees meer over Kleur in de Kerk.

Vragen

Heeft u nog vragen over de abonnementen, neemt u dan contact op met onze afdeling abonnementenservice via telefoonnummer 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Voorwaarden en privacy

Op een abonnement op Hemel en Aarde zijn de algemene voorwaarden en de abonnementsvoorwaarden van Kwintessens van toepassing. Ook maken wij u attent op onze privacyverklaring.