Van de redactie

‘Vertrouw me maar…’ Als dat gezegd wordt, ontbreekt er vaak nog iets aan het vertrouwen. Het moet nog groeien. In de verhalen van deze periode speelt vertrouwen een belangrijke rol. De weken na kerst lezen we over Jezus, die begint met het werk van zijn verkondiging. Wat moeten mensen van hem denken? ‘Vertrouw me maar,’ lijkt Jezus te zeggen. ‘Het koninkrijk van God komt dichtbij.’ Daarmee gaat voor zijn tijdgenoten een wereld open waarvan ze zich geen voorstelling konden maken. Een wereld waar de wijn niet opraakt, waar vissers op zoek gaan naar mensen en waar verdrietige mensen ‘zalig’ genoemd worden. Het is een wereld waarin vertrouwen niet beschaamd wordt.

Op zondag 9 februari begint een serie verhalen uit Exodus, die tot Pinksteren zal duren. Ook in deze verhalen speelt vertrouwen – en het gebrek daaraan – een rol. De farao vertrouwt de minderheid in zijn land niet. Een Hebreeuwse moeder legt met kwetsbaar vertrouwen haar kind in een mandje tussen het riet. Uiteindelijk zal God zijn volk bevrijden.

In de periode van dit nummer begint u wellicht ook al met de voorbereidingen voor de veertigdagentijd. Het thema van de veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. God geeft een teken van leven aan mensen, en mensen kunnen dat ook voor elkaar doen. Begin januari vindt u meer informatie over het veertigdagentijdproject op de website.

Ik wens u en de kinderen weer veel inspirerende momenten rond de verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag