Van de redactie

Het verhaal van Jezus is begonnen met zijn doop in de Jordaan, de verzoeking in de woestijn en het roepen van leerlingen. Daarna is Jezus gaan verkondigen; het was het begin van een weg vol verwondering en vreugde, maar ook vol weerstand en verdriet. Met Pasen hoorden we hoe Jezus stierf en opstond uit de dood: God maakte een nieuw begin. Maar waarvan was dat het eigenlijk het begin? Wat gebeurde er nadat Jezus naar de hemel was gegaan en de heilige Geest over de leerlingen was uitgestort? Daarover lezen we in deze periode.

Het oecumenisch leesrooster reikt een serie lezingen aan uit het boek Handelingen. We horen over de vroege kerk, waar mensen het verhaal van Jezus doorvertelden. Ze deelden alles met elkaar en vierden dat God mensen het leven geeft. We horen over apostelen en andere verkondigers, die gaan in het spoor van Jezus. Zo horen we over Petrus en Johannes, en ook over Stefanus en Barnabas. Met hen gaat het verhaal verder; in de kerk mogen we vieren dat dat verhaal nog altijd voortgaat.

In het najaar zal een tweede serie verhalen uit Handelingen aan de orde komen, waarin het vooral gaat over het ‘grensoverschrijdende’ karakter van deze verhalen. Niet alleen mensen met een joodse achtergrond zullen met het goede nieuws in aanraking komen, de boodschap zal zich op allerlei plekken verspreiden.

Ik wens u en de kinderen weer veel inspiratie rondom deze verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag