Van de redactie

In de veertigdagentijd hebben we gelezen over de Uittocht uit Egypte. Het volk Israël is gered. Door het water zijn ze getrokken, op het nippertje gered uit de handen van de farao. Hun hart klopte in hun keel, hun toekomst hing aan een zijden draadje. Maar gelukkig is het goed afgelopen. Vanaf Pasen lezen we hoe het verder gaat met het volk tijdens de lange tocht door de woestijn. Eén keer bevrijd worden is niet genoeg, zo blijkt uit de verhalen. God bevrijdt zijn volk opnieuw en opnieuw: van honger, van dorst, van wanhoop en verdriet. Zo wordt Israël gevormd als volk van God.

Na de verhalen uit Exodus lezen we op Pinksteren het verhaal van de komst van de heilige Geest. Het boek Handelingen vertelt over de Geest die als wind en vuur uit de hemel kwam en mensen in beweging zette. Zo ging het verhaal verder van de God die leven geeft. Een aan-sprekend verhaal voor iedereen.

Ik wens u en de kinderen veel inspiratie rond de verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag