Van de redactie

‘Een teken van leven’ is het thema van deze veertigdagentijd. We beginnen deze periode met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geven. Op weg naar Pasen mogen wij ook vragen om een teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.

Het project kan een echt gemeenteproject worden, waarbij jong en oud tekens van leven met elkaar delen. In de protestantse gemeente ‘De Inham’ in Hoogland maakten we voorbeeldfilmpjes waarin kinderen en volwassenen bemoedigende woorden spraken voor mensen die wel wat steun konden gebruiken. Het leverde mooie verhalen en bijzondere momenten op; we hopen dat dit ook in uw kerk gebeurt! De voorbeeldfilmpjes zijn te bekijken op de USB-stick bij het project.

De projectverbeelding bestaat uit een groot projectboek, dat op een lessenaar voorin de kerk kan worden gezet. Elke week staat in het boek een grote illustratie bij het verhaal. Daarnaast biedt het boek opdrachten en werkvormen waar de kinderen in de eigen ruimte mee aan de slag kunnen. Ik wijs u ook graag even op de opzet voor een paasnachtviering met kinderen; deze vindt u op bladzijde 55-56. En voor thuis is er een gezinsboekje om samen op weg te gaan naar Pasen.

Ik wens u en de kinderen weer veel inspirerende momenten toe!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag