Van de redactie

Op de zondagen rond Pinksteren lezen we uit het Bijbelboek Ruth. Ruth is met Naomi mee naar Betlehem gegaan. Als ze op de velden de restjes koren verzamelt die zijn blijven liggen, wordt ze gezien door Boaz. Zo gaat het verhaal verder dat begon met een man die Eli-melech heette: ‘God is koning’. Die naam blijkt toch toekomst te hebben in Betlehem. Uiteindelijk wordt er een kind geboren, dat de opa zal zijn van koning David. In de joodse traditie wordt het verhaal van Ruth gelezen bij het Wekenfeest, zeven weken na Pesach. Door het te lezen met Pinksteren (zeven weken na Pasen) sluiten wij aan bij die traditie.

Na de verhalen over Ruth lezen we verder in het evangelie van Lucas. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Het is een weg vol ontmoetingen en vol verhalen. Zo lezen we onder meer over de barmhartige Samaritaan en het verhaal van Marta en Maria.

Zowel in de verhalen over Ruth als de verhalen uit Lucas maken mensen keuzes. Het zijn keuzes die gevolgen hebben voor henzelf en voor anderen. En die soms ook vragen oproepen, zoals de vraag van Marta: ‘Kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk laat doen?’
De verhalen kunnen een inspiratiebron zijn om met de kinderen ook in gesprek te gaan over keuzes die zij zelf maken, en keuzes die anderen maken waarvan zij de gevolgen ervaren. Ik wens u en de kinderen weer veel mooie momenten met deze verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag