Van de redactie

‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld. Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we geloven dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen met dat nieuwe begin. We lezen deze weken bijzondere verhalen: over Jezus in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een put, de genezing van een blinde man en de opwekking van Lazarus. En natuurlijk het verhaal van de intocht in Jeruzalem en het lege graf. Stuk voor stuk zijn het verhalen waarin de wereld verandert.

Bij de verhalen en thema’s van deze periode is een groot projectboek gemaakt, met voor elke zondag twee nieuwe bladzijden. Hierop staan steeds een grote illustratie van het Bijbelverhaal en verschillende activiteiten rondom het thema verandering. Naast het grote projectboek zijn er werkboekjes voor de kinderen, die in de kerk of thuis gebruikt kunnen worden. En net als in voorgaande jaren is er een projectlied, dat gezongen kan worden op het moment dat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. U vindt dit lied op deze pagina.

Namens de redactie wens ik u en de kinderen weer veel inspirerende momenten op weg naar Pasen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag