Van de redactie

Stel je voor dat er een stad is waar veel misgaat. Een grote, machtige stad; maar ook een stad van onrecht en geweld. En stel je voor dat jij dan de opdracht krijgt om naar die stad toe te gaan en de mensen daar toe te spreken. Het overkomt de profeet Jona, die van God naar Nineve moet gaan om te vertellen dat het zo niet langer kan. Jona weigert – hij neemt een schip de andere kant op. Maar nadat hij in een storm op zee terecht is gekomen, overboord is gegooid en opgeslokt door een grote vis, gaat Jona alsnog. Zijn komst heeft gevolgen die Jona zelf nooit had verwacht. Met de kinderen én de volwassenen in de kerk lezen we dit bijzondere verhaal op 17 en 24 september. Het is een bekend verhaal, maar ook een verhaal dat steeds opnieuw aan het denken zet. Over roeping, over moeilijke opdrachten, over tot inkeer komen en nieuwe kansen krijgen. Én over verontwaardiging; want het valt Jona zwaar als hij ziet dat Nineve toch gespaard wordt.

Op de overige zondagen van deze periode lezen we uit het evangelie van Matteüs. We horen wat een klein beetje geloof kan doen, en hoe je kunt reageren als iemand iets verkeerd doet. En op de zondagen van oktober horen we verhalen die Jezus vertelt: de gelijkenis van de twee zoons die de vraag krijgen om te helpen in de wijngaard, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, en het verhaal van de koning die een feest gaf waarop de gasten niet wilden komen. Het thema voor deze periode is: wijze raad. Die krijgen we in de verhalen, maar die kunnen we ook aan elkaar geven.

Ik wens u en de kinderen weer veel mooie momenten toe rond deze verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag