Kind op Zondag nr. 5

Van de redactie

Met Pasen vierden we het feest van het nieuwe begin. Maar wat begint er dan precies? En hoe begint het? In de ‘Paastijd’, de weken van Pasen naar Pinksteren, lezen we uit Genesis. Het gaat over de ‘wording’ van het leven. Over God die alles maakt, mensen die gelukkig zijn, maar ook over wat er mis kan gaan in het leven. Het zijn geen verhalen over lang geleden; ze gaan over hoe het leven steeds weer kan ontstaan, en welke rol God en mensen daarin spelen.

Niet alleen in de verhalen, ook in de kerk beginnen nieuwe dingen. De laatste jaren wordt in veel kerken gezocht naar nieuwe vormen van vieren met kinderen. In Kind op Zondag proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Daarnaast denken we graag samen met u na over de manier waarop kinderen een plek krijgen in de kerk. Dat deden we dit voorjaar o.a. door een literair café te organiseren (15 maart jl., Amersfoort) en door nieuw materiaal te ontwikkelen als aanvulling op Kind op Zondag. Dit materiaal heet KEK: Kinderen en Kerk. KEK wordt volledig digitaal aangeboden en is zeer laagdrempelig: kinderen maken hierin kennis met de belangrijkste Bijbelverhalen die we met hen willen delen. We houden u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen. Houd de komende tijd ook de website van Kind op Zondag in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen!

Ik wens u weer veel plezier en inspiratie bij het vertellen van de verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag