Van de redactie

‘Mijn vrede geef ik jullie,’ heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd. Het zijn prachtige, hoopvolle woorden. Maar juist in onze tijd ervaren we ook hoe kwetsbaar en breekbaar die vrede kan zijn. Ook kinderen krijgen mee wat er in Oekraïne en de rest van de wereld aan de hand is. Het is goed om daar samen over te praten. Om gevoelens te benoemen, en ook om te onderzoeken waar we toch ook in deze tijd hoop van kunnen krijgen.

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we verschillende verhalen waarin mensen iets ontvangen. Tomas en de andere leerlingen krijgen geloof, als Jezus aan hen verschijnt. Op 8 mei horen we een bijzonder verhaal over Mozes, die Jozua als zijn opvolger krijgt. In de aanloop van de hemelvaart horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen beloofde wat ze zouden ontvangen: vrede, liefde, de Trooster. En rond Pinksteren vertellen we het verhaal van Ruth, die trouw geeft maar ook veel trouw en liefde ontvangt.

‘Ik heb iets voor je’ is het thema van deze aflevering van Kind op Zondag. Het is een zin die altijd bijzonder is: als hij tegen je gezegd wordt, maar ook als je hem zelf tegen een ander zegt. We mogen hopen dat ook in deze tijd mensen ervaren wat het betekent als een ander iets waardevols voor je heeft. Als dat gebeurt, is de heilige Geest niet ver.
Ik wens u en de kinderen weer veel inspiratie rond de verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag