Kind op Zondag – voor kindernevendienst en zondagsschool

Materiaal voor elke zondag in de vorm van voorleesverhalen, gespreksvragen, werk- en spelvormen en nog veel meer.
Kind op Zondag sluit aan bij het oecumenisch leesrooster.

Vraag nu een proefnummer aan voor slechts € 10,-!

Welkom bij Kind op Zondag

We hebben iets te vieren! De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt.

Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn. Kind op Zondag helpt u – ouder, kindernevendienstleider, jeugdwerker of predikant – om deze verhalen met kinderen te delen. Voor elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten. Ook bieden we nieuwe, verrassende vormen om met kinderen het leven te vieren.

In de kerk

In de kerk

Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering.

Lees verder

Adventsproject Geef licht!

Adventsproject Geef licht!

Deze adventstijd lezen we over de profeet Micha. Zijn verhalen zijn verbeeld in een serie posters. Op elke poster staat een kerkraam. Hang de posters voor in de kerk en verken met de kinderen wat er te zien is. Wie goed kijkt, ziet meer!

Lees verder

In deze periode

We lezen in deze periode uit het Bijbelboek Micha. Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Betlehem iemand geboren zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Lees verder

Zondag 15 december

Komende zondag

Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.
Of kies voor het verhaal uit Matteüs. Jozef ligt te piekeren in zijn bed. Hoe moet het nu verder met hem en met Maria? In de nacht komt er een engel die hem vertelt hoe het zal gaan en wat hij moet doen. Het zal weer licht worden!

Lees verder