Kind op Zondag digitaal!

Met ingang van jaargang 90 (vanaf 1 september 2021) verschijnt Kind op Zondag uitsluitend digitaal. U kunt het materiaal downloaden als u bent ingelogd. Hebt u nog geen account? Maak een account aan met behulp van het abonnementsnummer van uw kerk.

U kunt hier het materiaal downloaden voor de huidige en komende periode.

Welkom bij Kind op Zondag

We hebben iets te vieren! De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt.

Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn. Kind op Zondag helpt u – ouder, kindernevendienstleider, jeugdwerker of predikant – om deze verhalen met kinderen te delen. Voor elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten. Ook bieden we nieuwe, verrassende vormen om met kinderen het leven te vieren.

In de kerk

In de kerk

Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering.

Lees verder

In deze periode

Er staan veel prachtige verhalen in de Bijbel. Verhalen die verrassen en ontroeren, verhalen die aan het denken zetten of je gedachten juist even rust geven. Een van de vele wonderlijke verhalen staat in Johannes 9, waar Jezus een blinde man geneest. Hij kan weer zien! Prachtig natuurlijk. Maar daarmee is het verhaal nog lang niet afgelopen..

Lees verder

Zondag 19 september

Komende zondag

Waarom zoek je Jezus?

Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om hem te arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt Jezus toch met zijn woorden?

Lees verder