Kind op Zondag – voor kindernevendienst en zondagsschool

Materiaal voor elke zondag in de vorm van voorleesverhalen, gespreksvragen, werk- en spelvormen en nog veel meer.
Kind op Zondag sluit aan bij het oecumenisch leesrooster.

Vraag nu een proefnummer aan voor slechts € 15,-!

De liedjes uit het gezinsboekje ‘Een teken van leven’ vindt u op deze pagina.

Welkom bij Kind op Zondag

We hebben iets te vieren! De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt.

Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn. Kind op Zondag helpt u – ouder, kindernevendienstleider, jeugdwerker of predikant – om deze verhalen met kinderen te delen. Voor elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten. Ook bieden we nieuwe, verrassende vormen om met kinderen het leven te vieren.

In de kerk

In de kerk

Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering.

Lees verder

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

Het thema van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven. Met de materialen van de veertigdagentijd gaan de kinderen hiermee aan de slag.

Lees verder

Periode nr. 3

In deze periode

In de verhalen van deze periode speelt vertrouwen een belangrijke rol. De weken na kerst lezen we over Jezus, die begint met het werk van zijn verkondiging. Wat moeten mensen van hem denken? ‘Vertrouw me maar,’ lijkt Jezus te zeggen. ‘Het koninkrijk van God komt dichtbij.’

Lees verder

Zondag 23 februari

Komende zondag

Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.

Lees verder