Weet jij hoe laat het is?

Adventsproject 2023

In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. Het thema van dit jaar is: Weet jij hoe laat het is?
We ontdekken met de kinderen dat je niet alleen op de klok of de kalender kunt zien of het kerst is – je hebt ook verhalen nodig. Op een grote klok wordt elke week een verhaal zichtbaar gemaakt.

Lees hier meer over het project

Welkom bij Kind op Zondag

We hebben iets te vieren! De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt.

Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn. Kind op Zondag helpt u – ouder, kindernevendienstleider, jeugdwerker of predikant – om deze verhalen met kinderen te delen. Voor elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten. Ook bieden we nieuwe, verrassende vormen om met kinderen het leven te vieren.

In de kerk

In de kerk

Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering.

Lees verder

In deze periode

In deze periode lezen we verhalen uit het Evangelie van Matteüs. We horen hoe Jezus bijzondere dingen zegt en doet. Maar we ontdekken ook, dat de weerstand tegen zijn optreden groeit.

Lees verder

Zondag 10 december

Komende zondag

Maak plaats!

Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer recht!’ Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij.

Lees verder