Welkom bij Kind op Zondag

We hebben iets te vieren! De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt.

Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn. Kind op Zondag helpt u – ouder, kindernevendienstleider, jeugdwerker of predikant – om deze verhalen met kinderen te delen. Voor elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten. Ook bieden we nieuwe, verrassende vormen om met kinderen het leven te vieren.

In de kerk

In de kerk

Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering.

Lees verder

In deze periode

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we verschillende verhalen waarin mensen iets ontvangen. Tomas en de andere leerlingen krijgen geloof, als Jezus aan hen verschijnt. Op 8 mei horen we een bijzonder verhaal over Mozes, die Jozua als zijn opvolger krijgt. In de aanloop van de hemelvaart horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen beloofde wat ze zouden ontvangen: vrede, liefde, de Trooster. En rond Pinksteren vertellen we het verhaal van Ruth, die trouw geeft maar ook veel trouw en liefde ontvangt.

Lees verder

Zondag 8 mei

Komende zondag

Ik laat je niet alleen

Mozes krijgt de opdracht om een hoge berg te beklimmen, zodat hij het beloofde land kan zien liggen. De Eeuwige vertelt hem dat Mozes het land niet zal binnengaan, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Mozes stelt Jozua aan als de nieuwe leider van het volk.

Lees verder