Kind op Zondag nr. 6

Van de redactie

‘Begrijp jij het?’ Die vraag wordt in de verhalen van deze periode op verschillende manieren gesteld. Op de zondag na Pinksteren horen we het verhaal van Nicodemus die bij Jezus komt. Als Jezus vertelt over ‘opnieuw geboren worden’, begrijpt Nicodemus het niet. Kan een leven dan helemaal opnieuw beginnen? Dat mensen niet alles kunnen begrijpen wat er gebeurt, blijkt ook in de verhalen over Job. Job krijgt te maken met veel verdriet en ellende. Wie zou kunnen begrijpen waarom dat allemaal moet gebeuren? Ook in het Evangelie van Marcus ontdekken we dat de leerlingen van Jezus niet goed kunnen begrijpen wat Jezus doet en wie hij is.

Het oecumenisch leesrooster reikt in deze periode vijf zondagen lang een lezingenserie uit Job aan. In de redactie van Kind op Zondag hebben we uitgebreid over deze lezingen gesproken. Zijn dit verhalen om aan kinderen te vertellen? En als je dat doet, wat hoop je dan dat ze horen? Uiteindelijk hebben we besloten om deze lezingen wel te gaan uitwerken. Bij de navertellingen hebben we de vrijheid genomen om af en toe niet alleen het betreffende hoofdstuk uit Job te verwerken, maar ook omliggende hoofdstukken. Dit om het begrip van kinderen voor het geheel van de tekst te vergroten. Op bladzijde 4 vindt u een korte inhoudelijke introductie bij de lezingen. Op bladzijde 5 vindt u een lied dat op alle vijf de zondagen gezongen kan worden. In dit lied wordt een ‘kijkwijzer’ gegeven bij de verhalen van Job: de aandacht wordt gevestigd op het feit dat ellende niet een kwestie hoeft te zijn van ‘eigen schuld’.

Naast het materiaal van Kind op Zondag bieden we ook aanvullend materiaal aan onder de noemer KEK: Kinderen en kerk. Meer hierover leest u op bladzijde 3. Ik wens u en de kinderen een goede zomer!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag