Leesrooster

Kind op Zondag is een methode bij het ‘Oecumenisch Leesrooster’, een leesrooster dat in veel kerken wordt gevolgd. Het Oecumenisch Leesrooster is niet één rooster, maar een verzameling van verschillende leesroosters:

  • Het Gemeenschappelijk Leesrooster (GL), dat wordt gebruikt in de Protestantse Kerk Nederland
  • Het Ordo Lectionarium Missae (OLM), dat wordt gebruikt in de Rooms Katholieke Kerk
  • Het Evangelisch Luthers Dienstboek (ELD), dat wordt gebruikt in de Protestantse Kerk Nederland

Daarnaast biedt het Oecumenisch Leesrooster voor bepaalde perioden in het kerkelijk jaar een alternatief: een lezingenserie die u naast of in plaats van een ander rooster kunt gebruiken.

Oecumenisch Leesrooster 2013 – 2022

Het leesrooster is te downloaden op de website van de Raad van Kerken.