Welkom bij Kind op Zondag

We hebben iets te vieren! De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt.

Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn. Kind op Zondag helpt u – ouder, kindernevendienstleider, jeugdwerker of predikant – om deze verhalen met kinderen te delen. Voor elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten. Ook bieden we nieuwe, verrassende vormen om met kinderen het leven te vieren.

In de kerk

In de kerk

Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering.

Lees verder

In deze periode

Op de zondagen rond Pinksteren lezen we uit het Bijbelboek Ruth. Na de verhalen over Ruth lezen we verder in het evangelie van Lucas. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Het is een weg vol ontmoetingen en vol verhalen. Zo lezen we onder meer over de barmhartige Samaritaan en het verhaal van Marta en Maria. Zowel in de verhalen over Ruth als de verhalen uit Lucas maken mensen keuzes. Het zijn keuzes die gevolgen hebben voor henzelf en voor anderen.

Lees verder

Zondag 3 juli

Komende zondag

Wie wil het horen?

Jezus stuurt 72 mensen voor zich uit. Zij gaan naar de plaatsen waar Jezus van plan is naartoe te gaan, om te vertellen dat het koninkrijk van God dichtbij is.

Lees verder