Werkvormen bij blok 7

10 juli

Zingen

Zing samen het lied ‘Ik zoek je op’. U vindt dit lied op de pagina Liederen.

17 juli

Zingen

Zing samen het lied ‘De stilte is uw huis’. U vindt dit lied op de pagina Liederen.