Werkvormen bij blok 6

24 april

Werkvormen, 4-7 jaar: Zingen

Thomas, Thomas, geloof je ’t niet, liedjes rond de Bijbel.
Bekijk ook de volgende video voor passende afbeeldingen bij het lied.

8 mei

Werkvormen, 8-10 jaar: Zingen

Laat het volgende lied horen en zien. Wat roept dit op bij de kinderen? Bespreek samen de woorden die blijven hangen.

Muziek

‘Niet zonder jou erbij’ van Marcel Zagers

5 juni – Ruth 2

Werkvormen, 8-10 jaar: Muziek

Luister met de kinderen naar ‘Iemand als Ruth’ van Elly&Rikkert. Laat de kinderen tekenen wat ze in het liedje horen

Werkvormen, 11-12 jaar: Schilderij

Zoek het kunstwerk ‘Boaz en Ruth op het veld’ van Nicolas Poussin (1594-1665) op. Wie zie je op dit schilderij? Wat doen de personen op de achtergrond? Zie je Boaz en Ruth ook? Kun je aan Boaz zien dat hij een belangrijke man is? Wat denk je dat Boaz en Ruth tegen elkaar zeggen?