Tips voor de kindernevendienst in coronatijd

De redactie van Kind op Zondag denkt graag mee over mogelijkheden van de kindernevendienst in deze tijd. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

In veel kerken worden weer diensten gehouden waar kerkgangers bij kunnen zijn. Dat gebeurt vaak in beperkte vorm: minder kerkgangers en nog geen gemeentezang. Daarnaast zijn veel kerken doorgegaan met het verzorgen van online diensten voor mensen die thuis mee vieren. Of kindernevendiensten in deze tijd actief zijn, verschilt per kerk.
Deze bijzondere tijd vraagt meer dan ooit om verbinding, om contact tussen jong en oud en de hoop op betere tijden. We denken dat de kerk hier een belangrijke rol in kan spelen.

Hieronder geven wij u graag tips om de kindernevendienst toch door te laten gaan. Ook bieden wij een aantal alternatieven aan bij Kind op Zondag, om kinderen bij de dienst te betrekken.

Tip 1: Podcasts

Kind op Zondag biedt de verhalen voor de jonge kinderen aan in een podcast. Het verhaal wordt voorgelezen en kan thuis worden afgespeeld. Ideaal voor gezinnen die samen de online kerkdienst van de eigen kerk meevieren: tijdens de preek kunnen kinderen dan even met een koptelefoon hun eigen verhaal beluisteren.

Stuur op zaterdag een mail naar de ouders van de kinderen met daarin de link naar de podcast, en het werkblad als pdf. Met de podcast van het verhaal en de print van het werkblad kunnen ouders en kinderen samen betrokken zijn bij de viering.

Tip 2: Aparte bijeenkomst voor kinderen

Kinderen vormen in de coronatijd een speciale categorie, met minder beperkingen dan volwassenen. Dat betekent dat de kindernevendienst wel door kan gaan, ook zonder dat de ouders naar de kerk gaan. Het is de moeite waard om te onderzoeken of de kindernevendienst als een soort zondagsschool een uur per week, per twee weken of per maand kan fungeren om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Elkaar ontmoeten, de kaars aansteken, samen bidden, luisteren naar het Bijbelverhaal en erover praten, luisteren naar een lied of samen zingen, knutselen, een spel spelen. De kerk blijft open voor de kinderen!

Tip 3: Nieuwsbrief voor kinderen

Stuur als kindernevendienst regelmatig een bericht naar de kinderen. Dat kan door een nieuwsbrief te maken en die via de e-mail van de ouders te verspreiden. Voor de inhoud kunt u gebruik maken van het materiaal van Kind op Zondag. U kunt ook de kinderen uitnodigen zelf een bijdrage te leveren door om een tekening te vragen, een verhaal, een gedichtje. Begin zelf de nieuwsbrief met een persoonlijk stuk over uw eigen kindernevendienst. Geef ze tips voor Youtube-filmpjes van Bijbelse of geloofsliedjes die kinderen leuk vinden, filmpjes van Bijbelverhalen en dergelijke. U kunt de link naar de podcast (zie tip 1) toevoegen en als bijlage het werkblad van de week. Het is handig om te vermelden in welke frequentie u de nieuwsbrief gaat versturen. Betrek de dominee en de jeugdouderling bij het idee van het sturen  van de nieuwsbrief en bij de inhoud ervan.

Tip 4: Online kindernevendienst

Organiseer een bijeenkomst via Teams, Skype, Zoom of een ander programma. U kunt dan zelf met de kinderen spreken en ook zelf het Bijbelverhaal vertellen. Laat het niet te lang duren en maak de groep niet te groot. Laat iedereen even iets zeggen ter begroeting, laat een lied horen*) en lees het verhaal. Zorg dat de kinderen het werkblad hebben en laat ze er zelf mee aan de slag gaan als de digitale bijeenkomst is afgelopen.

*) Samen zingen is natuurlijk nog leuker… Maar gaat online vaak niet goed door vertraging in de verbinding. Test dit voor u het doet.

Tip 5: Pakketje voor thuis

Maak voor de kinderen een klein pakketje met materiaal uit Kind op Zondag en breng het rond. U kunt materiaal voor een aantal weken verzamelen, zodat het maar een keer per maand hoeft te worden rondgebracht. Denk bijvoorbeeld aan: het verhaal uit Kind op Zondag om voor te lezen door een ouder of een van de oudere kinderen, het werkblad, de tekst van een lied met mooie versiering eromheen, een gedicht of een vrij verhaal, een puzzel of kleurplaat enzovoort. Eventueel een kleine attentie: een schriftje, kleurpotloden, een mooi gummetje. Zorg dat u het brengt op het moment dat u de kinderen zelf ook ziet en spreekt. Vraag hoe het met ze gaat en vertel dat u de kinderen mist.

Tip 6: Andere dag

Bij de kindernevendienst denkt u misschien vanzelfsprekend aan de zondag. Maar het zou kunnen dat een ander moment in de week gemakkelijker is om bij elkaar te komen. Verken die mogelijkheid als bijeenkomen op zondag niet kan.

Tip 7: Houd contact!

Wordt er in uw kerk even geen kindernevendienst verzorgd? Maak met de leiding van de kindernevendienst een afspraak om de kinderen af en toe op te bellen om te vragen hoe het met ze gaat. Om te vertellen dat u zich op het moment verheugt dat de kindernevendienst weer bij elkaar kan komen.

Tip 8: Gezinsboekje

Voor de Veertigdagentijd geeft Kind op Zondag het gezinsboekje ‘Levensweg’ uit. Hiermee kunnen gezinnen in de Veertigdagentijd elke dag een verhaal lezen of een activiteit doen. Een mooie manier om samen toe te leven naar Pasen!

Heeft u zelf een tip? Wij zijn erg benieuwd hoe u de kindernevendienst vormgeeft of weer gaat opstarten! Laat het ons weten via kindopzondag@kwintessens.nl. Wij kunnen uw tips dan weer delen op deze website.