In deze periode

In de periode tussen Pasen en Pinksteren lezen we verschillende verhalen waarin mensen iets ontvangen. Tomas en de andere leerlingen krijgen geloof, als Jezus aan hen verschijnt. Op 8 mei horen we een bijzonder verhaal over Mozes, die Jozua als zijn opvolger krijgt. In de aanloop van de hemelvaart horen we hoe Jezus aan zijn leerlingen  beloofde wat ze zouden ontvangen: vrede, liefde, de Trooster. En rond Pinksteren vertellen we het verhaal van Ruth, die trouw geeft maar ook veel trouw en liefde ontvangt.

Zondag 24 april 2022 – Johannes 20:19-31

De achtste dag

Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Thomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is Thomas er wel bij.

Zondag 24 april 2022 – Johannes 20:19-31

Klik om te vergroten

Zondag 1 mei 2022 – Johannes 21:1-14

Kom van boord!

Zeven leerlingen van Jezus gaan ’s nachts vissen, maar ze vangen niets. Als het ochtend wordt, staat Jezus op de oever. Hij zegt dat ze het net aan de andere kant uit moeten gooien en het raakt helemaal vol. Op de kant heeft Jezus een kolenvuur gemaakt met vis en brood. De leerlingen durven niet te vragen wie Jezus is.

Zondag 1 mei 2022 – Johannes 21:1-14

Klik om te vergroten

Zondag 8 mei 2022 – Numeri 27:12-23

Ik laat je niet alleen

Mozes krijgt de opdracht om een hoge berg te beklimmen, zodat hij het beloofde land kan zien liggen. De Eeuwige vertelt hem dat Mozes het land niet zal binnengaan, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Mozes stelt Jozua aan als de nieuwe leider van het volk.

Zondag 8 mei 2022 – Numeri 27:12-23

Klik om te vergroten

Zondag 15 mei 2022 – Johannes 13:31-35

Dat kun je wel zien!

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal zijn. Hij zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad. Aan die liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn.

Zondag 15 mei 2022 – Johannes 13:31-35

Klik om te vergroten

Zondag 22 mei 2022 – Johannes 14:23-29

Ik heb iets voor je

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij weggaat naar zijn Vader. Maar hij laat hen niet alleen achter: de heilige Geest zal komen om de leerlingen te helpen. Daarom hoeven ze niet ongerust te zijn.

Zondag 22 mei 2022 – Johannes 14:23-29

Klik om te vergroten

Hemelvaart, 26 mei 2022

Tien, negen acht…

Vandaag is het Hemelvaart. Toen Jezus naar de hemel ging, beloofde hij zijn leerlingen dat er iets zou gaan gebeuren: de heilige Geest zou komen. Wat dat precies betekende, wisten de leerlingen niet. Maar ze wisten wel dat het iets heel bijzonders zou zijn. Daarom kunnen wij vandaag beginnen met aftellen. Over tien dagen, als het Pinksteren is, begint er iets nieuws.

Hemelvaart, 26 mei 2022

Klik om te vergroten

Zondag 29 mei 2022 – Ruth 1

Waar jij bent, zal ik zijn

Een familie verhuist van Juda naar Moab. De zoons trouwen daar met Moabitische vrouwen. Later sterven de vader en de beide zoons. De vrouw, Naomi, gaat terug naar Betlehem. Haar schoondochter Ruth besluit met haar mee te gaan.

Zondag 29 mei 2022 – Ruth 1

Klik om te vergroten

Pinksteren, 5 juni 2022 – Handelingen 2:1-24

Dat is echt veel

De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest. Ze gaan naar buiten en beginnen op luide toon te vertellen. Mensen uit verschillende landen horen het, en het wonderlijke is: Ze horen hen allemaal in hun eigen taal spreken.

Pinksteren, 5 juni 2022 – Handelingen 2:1-24

Klik om te vergroten

Pinksteren, 5 juni 2022 – Ruth 2

Dat is echt veel

Ruth is met haar schoonmoeder Naomi meegegaan naar Betlehem. Daar gaat ze aren zoeken op het veld van Boaz.

Pinksteren, 5 juni 2022 – Ruth 2

Klik om te vergroten