In deze periode

Over kennen en herkennen gaat het in de verhalen van deze periode. We lezen over de Farizeeën die onderzoeken wie Johannes is: is hij soms de Messias? Dat is hij niet, zo vertelt Johannes. En niet veel later herkent hij in Jezus de man die verwacht werd: ‘Daar is het lam van God.’ We lezen ook over de bruiloft in Kana, waar Jezus met zijn eerste wonderteken iets van zichzelf kenbaar maakt. En in februari lezen we verschillende zondagen over Lazarus, de vriend van Jezus die wordt opgewekt uit de dood.

Zondag 9 jan 2022 – Johannes 1:19-34

Wat is jouw antwoord?

Vanuit Jeruzalem worden priesters en Levieten naar Johannes de Doper toegestuurd, om te onderzoeken wie hij is. Johannes verklaart dat hij niet de Messias is. Hij is een stem die roept in de woestijn. Ook vertelt hij dat Jezus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Zondag 9 jan 2022 – Johannes 1:19-34

Klik om te vergroten

Zondag 16 jan 2022 – Johannes 2:1-12

Het beste komt nog

Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt de wijn op. Jezus verandert water in de beste wijn. Het is zijn eerste wonderteken.

Zondag 16 jan 2022 – Johannes 2:1-12

Klik om te vergroten

Zondag 23 jan 2022 – Johannes 1:35-52

Ken je mij?

Johannes de Doper vertelt dat Jezus het lam van God is. Twee van zijn leerlingen sluiten zich vervolgens bij Jezus aan. Daarna sluiten ook anderen zich bij Jezus aan: Simon, Filippus en Natanaël.

Zondag 23 jan 2022 – Johannes 1:35-52

Klik om te vergroten

Zondag 30 jan 2022 – Johannes 2:13-25

Waar ben je mee bezig?

Kort voor Pesach gaat Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er de handelaars en geldwisselaars weg en zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader. Ook zegt hij dat hij de tempel in drie dagen weer zal opbouwen.

Zondag 30 jan 2022 – Johannes 2:13-25

Klik om te vergroten

Zondag 6 febr 2022 – Johannes 11:1-16

Wat verwacht je?

Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont), omdat mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken.

Zondag 6 febr 2022 – Johannes 11:1-16

Klik om te vergroten

Zondag 13 febr 2022 – Johannes 11:17-27

Waar was je nou?

Jezus is op weg naar het huis van Lazarus, die gestorven is. Onderweg komt Marta, de zus van Lazarus hem al tegemoet. Jezus vertelt haar dat Lazarus uit de dood zal opstaan.

Zondag 13 febr 2022 – Johannes 11:17-27

Klik om te vergroten

Zondag 20 febr 2022 – Johannes 11:28-44

Kom tevoorschijn!

Jezus gaat naar het graf van Lazarus, die vier dagen geleden gestorven is. Hij dankt de Vader, omdat Hij al Jezus’ gebeden verhoort. Dan roept Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.

Zondag 20 febr 2022 – Johannes 11:28-44

Klik om te vergroten

Zondag 27 febr 2022 – Johannes 11:45-54

En nu?

De hogepriesters en Farizeeën horen dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat ze moeten doen. Als het zo doorgaat, zal iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen de Romeinen misschien in. Hogepriester Kajafas zegt dat een man moet sterven voor het volk.

Zondag 27 febr 2022 – Johannes 11:45-54

Klik om te vergroten