In deze periode

Het thema van deze periode is: Open je ogen. Dat is niet alleen een uitnodiging voor die blinde man, maar voor iedereen. Voor de buren, de Farizeeën, de Judeeërs en de ouders van de man; en ook voor ons, als wij de verhalen lezen. Wie zijn of haar ogen opent voor het wonder van het evangelie, ziet volstrekt nieuwe dingen.

Zondag 5 sept 2021 – Johannes 7:1-24

Laat je je zien?

De broers van Jezus gaan naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Jezus wil niet mee, omdat hij in Jeruzalem het gevaar loopt dat hij gedood wordt. Uiteindelijk gaat hij toch, in het geheim. In de tempel geeft Jezus onderricht.

Zondag 5 sept 2021 – Johannes 7:1-24

Klik om te vergroten

Zondag 12 sept 2021 – Johannes 7:25-31

Ken je mij?

Jezus vertelt bij de tempel het goede nieuws. De mensen uit Jeruzalem twijfelen: zou hij echt de Messias zijn? En hoe kan het dat de joodse leiders niet ingrijpen?

Zondag 12 sept 2021 – Johannes 7:25-31

Klik om te vergroten

Zondag 19 sept 2021 – Johannes 7:32-39

Waarom zoek je Jezus?

Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om hem te arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt Jezus toch met zijn woorden?

Zondag 19 sept 2021 – Johannes 7:32-39

Klik om te vergroten

Zondag 26 sept 2021 – Johannes 7:40-52

Dat geloof je toch niet?

De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze van Jezus moeten denken. Is hij de profeet, de Messias? Sommigen denken van wel, anderen wijzen erop dat dat niet kan omdat de Messias niet uit Galilea zou komen. Ook in de kringen van de Farizeeën wordt over deze vragen gesproken. Zij weten het zeker: uit Galilea komt geen profeet. Ze willen Jezus veroordelen, maar Nikodemus zegt  dat ze hem dan eerst zullen moeten verhoren en moeten weten wat hij gedaan heeft.

Zondag 26 sept 2021 – Johannes 7:40-52

Klik om te vergroten

Zondag 3 okt 2021 – Johannes 8:1-11

Waar is iedereen?

Een vrouw is betrapt op overspel. Ze wordt bij Jezus gebracht met de vraag: ‘Moet ze gestenigd worden?’ Jezus schrijft in het zand en antwoordt: ‘Wie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

Zondag 3 okt 2021 – Johannes 8:1-11

Klik om te vergroten

Zondag 10 okt 2021 – Johannes 8:12-20

Gaat er al een lichtje branden?

Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van de wereld is. De Farizeeën begrijpen het niet. Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als twee getuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen over zichzelf. Of toch niet?

Zondag 10 okt 2021 – Johannes 8:12-20

Klik om te vergroten