In deze periode

In de komende weken horen we veel over ontmoetingen die Jezus heeft. Met Nicodemus, met een Samaritaanse vrouw bij de put, een hoveling uit Kafarnaüm, een zieke bij Betzata, met Farizeeën en Schriftgeleerden, en met vijfduizend mensen die genoeg te eten krijgen. Al die ontmoetingen doen iets met mensen – ook met Jezus zelf. En als wij erover lezen, kunnen ze ook met ons iets doen.

Zondag 30 mei 2021 – Johannes 3:1-16

Gesprek in de nacht

Nikodemus is een Farizeeër. Hij komt in de nacht naar Jezus toe en praat met Jezus over wat het betekent om opnieuw geboren te worden.

Zondag 30 mei 2021 – Johannes 3:1-16

Klik om te vergroten

Zondag 6 juni 2021 – Johannes 3:22-36

Johannes en Jezus

De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat Jezus en zijn leerlingen ook mensen dopen – net als Johannes. Het lijkt op concurrentie, maar daar denkt Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen wat hij daarvan vindt, antwoordt Johannes dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner.

Zondag 6 juni 2021 – Johannes 3:22-36

Klik om te vergroten

Zondag 13 juni 2021 – Johannes 4:5-26

Wat doe je hier?

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.

Zondag 13 juni 2021 – Johannes 4:5-26

Klik om te vergroten

Zondag 20 juni 2021 – Johannes 4:27-42

Hij weet het

Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.

Zondag 20 juni 2021 – Johannes 4:27-42

Klik om te vergroten

Zondag 27 juni 2021 – Johannes 4:43-52

Wat heb je nodig?

Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon leeft. Later blijkt dat de zoon precies op datzelfde moment genezen is van zijn ziekte.

Zondag 27 juni 2021 – Johannes 4:43-52

Klik om te vergroten

Zondag 4 juli 2021 – Johannes 5:1-18

Hoe kan ik verder?

Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met de vraag: ‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest.

Zondag 4 juli 2021 – Johannes 5:1-18

Klik om te vergroten

Zondag 11 juli 2021 – Johannes 5:19-36a

Ik doe het niet uit mezelf

Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij niets uit zichzelf doet – hij doet alleen wat de Vader van hem vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de Messias is.

Zondag 11 juli 2021 – Johannes 5:19-36a

Klik om te vergroten

Zondag 18 juli 2021 – Johannes 5:36b-47

Met je neus uit de boeken

Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.

Zondag 18 juli 2021 – Johannes 5:36b-47

Klik om te vergroten

Zondag 25 juli 2021 – Johannes 6:1-15

Wil je nog meer?

Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

Zondag 25 juli 2021 – Johannes 6:1-15

Klik om te vergroten

Zondag 1 aug 2021 – Johannes 6:16-21

Wie gaat over het water?

De leerlingen van Jezus varen in het donker op het meer als het hard begint te waaien. De leerlingen zijn bang, maar dan komt Jezus over het water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan boord te komen, maar op hetzelfde moment komt de boot aan land.

Zondag 1 aug 2021 – Johannes 6:16-21

Klik om te vergroten

Zondag 8 aug 2021 – Johannes 6:22-29

Wie kan dit uitleggen?

Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en aan de overkant van het meer aan land gegaan. De volgende dag komen mensen naar de plek waar ze hem het laatst gezien hebben en ontdekken dat hij er niet is. Ze gaan op zoek en vinden Jezus in Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus en over wat er gebeurd is en over wat er van ze verwacht wordt.

Zondag 8 aug 2021 – Johannes 6:22-29

Klik om te vergroten

Zondag 15 aug 2021 – Johannes 6:30-40

Brood uit de hemel

Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een wonder, dan zullen we in u geloven.’ Een wonder zoals de Israëlieten dat vroeger gehad hebben, toen het manna uit de hemel kwam. Als antwoord op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik bén het brood dat leven geeft.’

Zondag 15 aug 2021 – Johannes 6:30-40

Klik om te vergroten

Zondag 22 aug 2021 – Johannes 6:41-59

Het wonder van Troostwijk

Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad van troost’). Hij vertelt dat hij het brood is dat leven geeft. De mensen uit Kafarnaüm vinden het moeilijk om zich daar iets bij voor te stellen.

Zondag 22 aug 2021 – Johannes 6:41-59

Klik om te vergroten

Zondag 29 aug 2021 – Johannes 6:60-71

Wat kies jij?

Een grote groep leerlingen luistert naar de woorden van Jezus. Die woorden zijn zo onverwacht en schokkend, dat veel leerlingen weggaan; zij gaan voortaan niet meer met Jezus mee. De twaalf  discipelen blijven hem wel volgen.

Zondag 29 aug 2021 – Johannes 6:60-71

Klik om te vergroten