In deze periode

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een bijzondere tijd. Met Pasen is het grote feest gevierd: ‘Het graf is leeg, Jezus is opgestaan!’ Maar hoe gaat het daarna verder? Het is niet meer zoals voorheen, toen Jezus elke dag met zijn leerlingen door Israël trok. Wel verschijnt hij af en toe aan hen – in korte, verrassende momenten.

Zondag 11 april 2021 – Johannes 20:19 en 20:24-30

Wat zie je aan me?

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Tomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is Tomas er wel bij.

Zondag 11 april 2021 – Johannes 20:19 en 20:24-30

Klik om te vergroten

Zondag 18 april 2021 – Johannes 21:15-24

Hoe ging het verder?

Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van hem houdt. Hij geeft Petrus de opdracht om voor zijn ‘schapen’ te zorgen. Zo wordt Petrus aangewezen als een herder van de mensen die bij Jezus horen.

Zondag 18 april 2021 – Johannes 21:15-24

Klik om te vergroten

Zondag 25 april 2021 – Johannes 10:11-16

Schaap zoekt herder

Jezus zegt dat hij een goede herder is, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem.

Zondag 25 april 2021 – Johannes 10:11-16

Klik om te vergroten

Zondag 2 mei 2021 – Deuteronomium 4:32-40

Best Friends Forever

Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods geboden moeten houden. Daarbij doet hij een beroep op de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; wat zij samen meegemaakt hebben, is nog nooit ergens anders gebeurd. Daarom horen God en zijn volk voor altijd bij elkaar.

Zondag 2 mei 2021 – Deuteronomium 4:32-40

Klik om te vergroten

Zondag 9 mei 2021 – Johannes 15:9-17

Om te bewaren

Jezus heeft een opdracht voor zijn leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Hij noemt hen vrienden – geen slaven of knechtjes, maar echte vrienden.

Zondag 9 mei 2021 – Johannes 15:9-17

Klik om te vergroten

Zondag 16 mei 2021 – Johannes 17:14-26

Gebed voor de wereld

Deze week horen we een gebed dat Jezus bidt voor de wereld. Jezus vertelt de mensen over God. Hij vertelt zijn leerlingen wat ze moeten doen. Jezus praat met veel mensen. En hij praat met God.

Zondag 16 mei 2021 – Johannes 17:14-26

Klik om te vergroten

Zondag 23 mei 2021 – Handelingen 2:1-24

Ik zie het aan je!

Het is feest in de stad. Overal zijn mensen. Ze spreken niet allemaal dezelfde taal.
De leerlingen van Jezus zijn ook in de stad. Ze zijn verdrietig. Maar dan begint het te waaien. De leerlingen worden blij en praten allemaal door elkaar, Iedereen kan hen verstaan! Hier is de Heilige Geest aan het werk.

Zondag 23 mei 2021 – Handelingen 2:1-24

Klik om te vergroten