KEK: Kinderen en Kerk

In het voorjaar van 2018 experimenteren we met aanvullend materiaal bij Kind op Zondag. Met dit materiaal maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met Bijbelverhalen. Het materiaal is gratis en volledig digitaal.

Probeer het nu! Download hier de derde editie, met materiaal voor de zomerweken.

Verslag KEK literair café

Op 15 maart jl. organiseerde Kind op Zondag een literair café in Amersfoort waarin vanuit verschillende kanten gekeken werd naar kinderen en kerk, of: Wat is er nodig om kinderen in contact te brengen met Bijbelverhalen, met rituelen en ervaringen van geloof?

Download hier het verslag van het KEK literair café.

Als ik je naam noem

Dank u, God, voor wat u geeft

De voicemail van de koning