Kind op Zondag nr. 5

Van de redactie

Vieren in de kerk wordt ook wel liturgie genoemd. Dat betekent ‘eredienst’, dienst aan de Eeuwige. De liturgie wordt wel omschreven als een heilig spel. Het is groter dan wijzelf. De liturgie kan ons bij de hand nemen en dingen vertellen die we misschien niet zelf zouden bedenken. In deze weken tussen Pasen en Pinksteren vertelt de liturgie een verhaal. Ze neemt ons mee naar de dagen tussen de opstanding, de hemelvaart de komst van de heilige Geest. In deze dagen verscheen Jezus aan zijn leerlingen – net als vroeger en toch ook heel anders. Hoe hebben de leerlingen dit ervaren? Misschien hebben ze wel teruggedacht aan wat Jezus vóór Pasen verteld had, suggereert de liturgie. In ieder geval is dat wat wij deze weken doen: we lezen evangelieteksten van vóór Pasen. Teksten waarin Jezus vertelt over vertrouwen, hoop en nabijheid. Door die teksten tussen Pasen en Pinksteren te laten klinken, horen we Jezus zelf spreken. ‘Weet je nog?’ kunnen we tegen elkaar zeggen. ‘Weet je nog? Zó was het toen Jezus op aarde rondliep. En zo zál het zijn, want zijn verhaal is niet voorbij.’

In de vertellingen voor deze periode laten we regelmatig doorklinken dat het verhalen zijn waarmee Jezus’ leerlingen elkaar vertelden over wat Jezus gezegd en gedaan had. Niet alleen als mooie herinneringen, maar ook als belofte voor de toekomst. Dit komt ook naar voren in een nieuw lied dat we voor deze weken gemaakt hebben. U vindt het lied op deze pagina. Misschien is het mooi om dit lied elke week te zingen, zodat de doorgaande lijn in de verhalen benadrukt wordt.

Graag wijs ik u ook op een belangrijke praktische verandering in Kind op Zondag: vanaf de volgende jaargang zal het materiaal ook digitaal beschikbaar zijn voor de abonnees. Op bladzijde 2-3 van het magazine leest u hier meer over.

Ik wens u veel plezier en inspiratie op weg naar Pinksteren!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Zondag 28 april 2019 – Lucas 24:13-35

klik om te vergroten

In de war
Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

Naar boven

Zondag 5 mei 2019 – Lucas 24:35-48

klik om te vergroten

Veranderen
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag.

Naar boven

Zondag 12 mei 2019 – Johannes 10:22-30

klik om te vergroten

Schapen
Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Naar boven

Zondag 19 mei 2019 – Johannes 13:31-35

klik om te vergroten

Laat het maar zien!
In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Naar boven

Zondag 26 mei 2019 – Johannes 14:23-29

klik om te vergroten

Geloof in vrede
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Naar boven

Hemelvaart, 30 mei 2019 – Lucas 24:49-53

Zegen
Vandaag lezen we het verhaal van de verschijning van Jezus aan zijn vrienden en zijn hemelvaart. Jezus zegent zijn vrienden en vriendinnen als hij wordt opgenomen in de hemel en zegt: ‘Je bent niet alleen!’

Naar boven

Zondag 2 juni 2019 – Johannes 14:15-21

klik om te vergroten

Wie ziet het?
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.’

Naar boven

Pinksteren, 9 juni 2019 – Handelingen 2:1-11

klik om te vergroten

Woorden
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetje blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

Naar boven

Krabbelviering – Handelingen 2:1-11

Pinksterfeest
Het pinksterverhaal voor de allerkleinsten. Met liedjes, knutselwerkjes en een gebedje.

Naar boven