Kind op Zondag nr. 4

Van de redactie

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. We ontdekken dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

In het project voor de veertigdagentijd staan we met de kinderen stil bij de vraag wat ervoor nodig is om een nieuw begin te kunnen maken. Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die daarmee te maken heeft. De projectverbeelding bestaat uit ‘beginnersdiploma’s’ waarop de vaardigheden vermeld staan. Ook is daarop een verhaal te zien over de tuin van Julia en Stef, waarmee elke zondag het thema en Bijbelverhaal kunnen worden ingeleid.

In deze Kind op Zondag vindt u ook een opzet voor een paasnachtviering met kinderen. De laatste jaren merken we dat steeds meer kerken deze vorm gebruiken. Dat hoeft natuurlijk niet per se ’s nachts, maar het is wel bijzonder als het een beetje donker is in de kerk! U vindt de opzet voor de viering op bladzijde 48-49. Voor de zondagen in de veertigdagentijd is een nieuw lied geschreven, waarin de Bijbelverhalen verbonden worden met een gebed om een nieuw begin. U vindt het lied op bladzijde 5 en ingezongen op deze pagina. Vanaf half januari vindt u daar ook filmpjes waarin het project gepresenteerd wordt. Ik wens u een inspirerende veertigdagentijd en een mooi Paasfeest!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Zondag 10 maart 2019 – Lucas 4:1-13

Kiezen
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?

Naar boven

Zondag 17 maart 2019 – Lucas 9:28-36

Wakker worden!
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.

Naar boven

Zondag 24 maart 2019 – Lucas 13:1-9

Geduld
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

Naar boven

Zondag 31 maart 2019 – Lucas 15:11-32

Vergeven
Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan. 

Naar boven

Zondag 7 april 2019 – Lucas 20:9-19

Teruggeven
Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is…

Naar boven

Zondag 14 april 2019 – Lucas 19:29-40

Juichen
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.

Naar boven

Paaswake, 20 april 2019 – Psalm 33, 16, 51, 42, 126

Liederen in de nacht
Opzet voor een paaswake met kinderen.

Naar boven

Pasen, zondag 21 april 2019 – Johannes 20:1-18

Hulp krijgen
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.

Naar boven

Krabbelviering, Pasen – Joh. 20:1-18

Pasen
Het paasverhaal, verwerkingen, een gebedje en liedjes voor de allerkleinsten.

Naar boven