Inhoud Kind op Zondag

Zondag 7 jan 2018 – Matteüs 2:1-12

Verrassing!
De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus, waarmee ze aangeven wat voor kind dit is. Het thema ‘verrassing’ van deze week verwijst niet alleen naar het moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het verrassende aspect van Jezus’ geboorte.
Wilt u aan de slag met Matt. 3:13-17, kijk dan op blz. 10.

Naar boven

Zondag 14 jan 2018 – Johannes 2:1-11

Waar komt dit vandaan?
De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonderteken van Jezus. Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent…?

Naar boven

Zondag 21 jan 2018 – Marcus 1:14-20

Waar gaat dit naartoe?
Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.

Naar boven

Zondag 28 jan 2018 – Marcus 1:21-28

Ik luister
We gaan het deze zondag hebben over luisteren. Echt luisteren naar iemand, valt niet altijd mee. Jezus onderwijst de mensen in de synagoge. Ze luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Zijn woorden maken iets in hen los. In de synagoge is ook een bezeten man. Als Jezus de onreine geest toespreekt, luistert deze. Zo blijkt alles en iedereen in de synagoge ontvankelijk voor Jezus’ woord.

Naar boven

Zondag 4 febr 2018 – Marcus 1:29-39

Beterschap!
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!

Naar boven

Zondag 11 febr 2018 – Marcus 1:40-45

Niet meer eenzaam
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.

Naar boven

Krabbelviering – Marcus 1:29-39

Beterschap!
Een verhaal, werkvormen, liedjes en een gebedje voor de allerkleinsten.

Naar boven