Kind op Zondag nr. 3

Van de redactie

Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je verschillende soorten nieuws. Er is nieuws van ver weg: over presidenten en regeringsleiders, over oorlog en vrede, over het klimaat, rijkdom en armoede. Maar er is vaak ook aandacht voor nieuws van dichterbij. Over een school in Nederland waar iets bijzonders gebeurt, een kind in Nederland dat iets bijzonders meemaakt. Is dat dan net zo belangrijk als dat ‘grote’ wereldnieuws? Het is op een andere manier belangrijk. Omdat het dichterbij is, heeft het je soms meer te zeggen dan dingen die heel ver weg gebeuren. (Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen, maar minstens zozeer voor volwassenen.)

In deze weken lezen we in de kerk uit het evangelie van Marcus. Hij vertelt een bijzonder verhaal. Het is wereldnieuws, het gaat om gebeurtenissen die voor de hele wereld belangrijk zijn. Maar tegelijk is het nieuws van dichtbij. Marcus beschrijft hoe Jezus langsgaat bij heel gewone mensen op heel gewone plaatsen. Het is lokaal nieuws uit de omgeving van Galilea. Maar tegelijk is het wereldnieuws. Want dit bijzondere verhaal laat zien hoe God dichtbij de mensen komt. Hij komt bij jou in de buurt – ook vandaag nog.

Met de verhalen van deze periode neemt u de kinderen even mee naar het land van Jezus. Het is een land waar sommige dingen heel anders zijn dan bij ons. Maar dat geeft niet. Want het verhaal van Jezus is niet opgehouden bij het meer van Galilea; het gaat nog altijd door, op allemaal heel gewone plaatsen in de hele wereld. Ik wens u en de kinderen weer veel inspiratie rondom deze verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Zondag 7 jan 2018 – Matteüs 2:1-12

Verrassing!
De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus, waarmee ze aangeven wat voor kind dit is. Het thema ‘verrassing’ van deze week verwijst niet alleen naar het moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het verrassende aspect van Jezus’ geboorte.
Wilt u aan de slag met Matt. 3:13-17, kijk dan op blz. 10.

Naar boven

Zondag 14 jan 2018 – Johannes 2:1-11

Waar komt dit vandaan?
De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonderteken van Jezus. Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent…?

Naar boven

Zondag 21 jan 2018 – Marcus 1:14-20

Waar gaat dit naartoe?
Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.

Naar boven

Zondag 28 jan 2018 – Marcus 1:21-28

Ik luister
We gaan het deze zondag hebben over luisteren. Echt luisteren naar iemand, valt niet altijd mee. Jezus onderwijst de mensen in de synagoge. Ze luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Zijn woorden maken iets in hen los. In de synagoge is ook een bezeten man. Als Jezus de onreine geest toespreekt, luistert deze. Zo blijkt alles en iedereen in de synagoge ontvankelijk voor Jezus’ woord.

Naar boven

Zondag 4 febr 2018 – Marcus 1:29-39

Beterschap!
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!

Naar boven

Zondag 11 febr 2018 – Marcus 1:40-45

Niet meer eenzaam
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.

Naar boven

Krabbelviering – Marcus 1:29-39

Beterschap!
Een verhaal, werkvormen, liedjes en een gebedje voor de allerkleinsten.

Naar boven