Kind op Zondag nr. 3

Van de redactie

Stel je voor dat je wordt uitgekozen uit heel veel mensen. Iemand wijst je aan: Ja, jij! Jou bedoel ik! Het kan een hele eer zijn als juist jij wordt uitgekozen. Maar het kan ook lastig zijn, als het gaat om iets dat gedaan moet worden. Moet jij dat doen? We lezen deze weken uit het boek Ester. Uit heel veel meisjes wordt zij gekozen tot nieuwe koningin in het grote Perzische rijk. Dat is natuurlijk bijzonder. Later blijkt dat het ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De oom van Ester vertelt haar dat juist zij iets moet doen tegen het verschrikkelijke plan van minister Haman. Misschien is ze daarom wel koningin geworden.

Het verhaal van Ester is een prachtig, verschrikkelijk verhaal. Een verhaal dat helaas maar al te vaak werkelijkheid wordt – over vervolging en bedreiging, maar ook over geloof, hoop en redding. Het is belangrijk om kinderen dat verhaal te blijven vertellen. Op de laatste zondag van januari is de nationale holocaust herdenking. Deze herdenking maakt duidelijk dat we nooit mogen vergeten wat er gebeurt als Hamans hun gang kunnen gaan.

Langs deze weg wijs ik u ook alvast op het materiaal voor de Veertigdagentijd en Pasen, dat inmiddels volop in ontwikkeling is. Het thema voor de Veertigdagentijd zal zijn: Een nieuw begin. Met de kinderen zullen we in de loop van de Veertigdagentijd ontdekken wat er voor nodig is om een nieuw begin te kunnen maken. Vanaf half januari kunt u op www.kindopzondag.nl meer te weten komen over dit project.

Ik wens u en de kinderen weer veel inspiratie en plezier rondom de verhalen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Zondag 13 jan 2019 – Lucas 3:15-16+21-22

Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

Naar boven

Zondag 20 jan 2019 – Ester 2:1-17

Jij bent het!
Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.
Wilt u aan de slag met Johannes 2:1-11, de bruiloft van Kana, kijk dan op blz. 16.

Naar boven

Zondag 27 jan 2019 – Ester 3

Macht en vrijheid
Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.
Wilt u aan de slag met Lucas 4:14-21, Jezus die terug is in Nazaret, kijk dan op blz. 24.

Naar boven

Zondag 3 febr 2019 – Ester 4

Doe iets!
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.
Wilt u aan de slag met Lucas 4:21-30, waarin de mensen in Nazaret wonderen verwachten van Jezus, kijk dan op blz. 31.

Naar boven

Zondag 10 febr 2019 – Ester 5:1 - 6:11

Wat is je plaats?
Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het uitvoeren…
Wilt u aan de slag met Lucas 5:1-11, de wonderbare visvangst, kijk dan op blz. 39.

Naar boven

Zondag 17 febr 2019 – Ester 7:1 - 8:2

Ontmaskerd
Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad. Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.
Wilt u aan de slag met Lucas 6:17-26, de zaligsprekingen, kijk dan op blz. 45.

Naar boven

Zondag 24 febr 2019 – Ester 8:3-8; 9:1-23

Wat kun je doen?
De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?
Wilt u aan de slag met Lucas 6:27-38 en verder met de zaligsprekingen, kijk dan op blz. 53.

Naar boven

Zondag 3 maart 2019 – Lucas 6:39-49

Wat zie jij in de spiegel?
Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt.

Naar boven

Krabbelviering – Ester

Ester
Het verhaal van Ester voor de allerkleinsten. Met een gebedje, liedjes en ideeën voor verwerking.

Naar boven