Kind op Zondag nr. 2

Van de redactie

We lezen in deze adventstijd een boek vol verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een woestijn die tot bloei komt en over een land waarin niemand bang hoeft te zijn dat zijn spullen worden afgepakt. Zijn verhalen brengen ons dichterbij kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt. Voor de kinderen is een groot projectboek beschikbaar, dat voorin de kerk kan worden gezet. In het boek staat voor elke week een grote illustratie, een voorleestekst en een activiteit voor in de eigen ruimte. Op bladzijde 2-3 kunt u er meer over lezen.

Op deze pagina kunt u een uitgebreide presentatie van het adventsproject bekijken in de vorm van een aantal filmpjes. Ook is er een prikbord waarop u tips kunt uitwisselen met andere kerken. In de adventstijd versturen we een wekelijkse extra nieuwsbrief met suggesties voor de verschillende zondagen. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Meld u dan aan via kindopzondag@kwintessens.nl!

Ik wens u en de kinderen een heel goede adventstijd en kerst toe, met veel inspiratie en creativiteit rondom de verhalen en thema’s van deze zondagen!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Eerste Advent, 3 dec. 2017 – Jesaja 40:1-11

Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Naar boven

Tweede Advent, 10 dec. 2017 – Jesaja 2:2-5

Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap.

Naar boven

Derde Advent, 17 dec. 2017 – Jesaja 35:1-10

Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!

Naar boven

Vierde Advent, 24 dec. 2017 – Jesaja 62:8-63:4

Het wordt veilig
Let op: Voor de vierde advent kunt u kiezen tussen de lezingen uit Jesaja en Lucas. 
Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van recht, vrede en eerlijkheid. Wie werkt op zijn land, zal zelf de oogst kunnen opeten. Het wordt niet meer door vijanden afgepakt.

Naar boven

Vierde Advent, 24 dec. 2017 – Lucas 1:26-38

God komt dichtbij
Let op: Voor de vierde advent kunt u kiezen tussen de lezingen uit Jesaja en Lucas. 
God stuurt een engel naar Maria. Hij brengt haar een heel bijzonder bericht: Ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal laten zien hoe God mensen redt.

Naar boven

Kerst, 25 dec. 2017 – Lucas 2:1-20

Het wordt licht
Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders zijn de eersten die ervan horen: Een groot hemels leger zingt een lied dat hemel en aarde met elkaar verbindt.

Naar boven

Zondag 31 dec. 2017 – Lucas 2:22-40

Kan het nog?
Bij de tempel ontmoeten we Simeon en Hanna. Op deze dag verandert alles voor ze. Ze zien Jozef en Maria met het kind Jezus en weten meteen: door dit kind is de wereld veranderd.

Naar boven

Nieuwjaarsdag, 1 jan. 2018 – Numeri 6:22-27

Gelukkig Nieuwjaar!
Viering voor jongeren die gebruikt kan worden op nieuwsjaardag of de eerste zondag van het nieuwe jaar. Aan het begin van het jaar kun je iemand een ‘gezegend’ jaar toewensen. Wat houdt dat eigenlijk in? Wat is zegen? Centraal in deze viering staat de priesterzegen uit Numeri 6: ‘De Heer zegene u en behoede u…’

Krabbelviering – Lucas 2:22-40

Simeon en Anna
Een verhaal, werkvormen, liedjes en een gebedje voor de allerkleinsten.

Naar boven