Kind op Zondag nr. 1

Van de redactie

In de herfst lezen we verhalen uit het Evangelie van Marcus. Hij vertelt over het grote wonder, het goede nieuws dat Jezus naar de wereld bracht. Opvallend is de vaart waarmee Marcus daarover vertelt: de verhalen volgen elkaar in rap tempo op, ze buitelen bijna over elkaar heen. De lezer heeft nauwelijks de tijd om het gebeurde goed tot zich door te laten dringen, want dan breekt het volgende wonder al weer aan. Opvallend is daarbij ook, dat zelfs de leerlingen van Jezus niet goed begrijpen wat er nou gebeurt. Daar is het te groot voor, te wonderbaar.

In het oecumenisch leesrooster wordt vanaf november (tot aan kerst) een alternatief spoor aangereikt uit Openbaring. In Kind op Zondag kiezen we ervoor om dit spoor niet helemaal te volgen, omdat het moeilijk is om hier in zo’n lange periode steeds weer nieuwe thema’s uit te halen die voor kinderen bespreekbaar te maken zijn. We zullen Johannes op Patmos wel aan het woord laten op de eerste zondag van Advent; kijk voor meer informatie daarover op p. 4 en vanaf half september naar het introductiefilmpje van het kerstproject op onze website.

Ik wens u en de kinderen weer veel inspirerende momenten met de verhalen uit deze periode!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Zondag 2 sept 2018 – Marcus 8:22-26

klik om te vergroten

Nu zie ik het!
Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!

Naar boven

Zondag 9 sept 2018 – Marcus 8:27-9:1

klik om te vergroten

Hoe zit het nou?
In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

Naar boven

Zondag 16 sept 2018 – Marcus 9:14-29

klik om te vergroten

Kan ik iets doen?
Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

Naar boven

Zondag 23 sept 2018 – Marcus 9:30-37

klik om te vergroten

Lekker belangrijk!
Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. ‘Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt …’ Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is.

Naar boven

Zondag 30 sept 2018 – Marcus 9:38-50

klik om te vergroten

Wie hoort erbij?
De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’ naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’

Naar boven

Zondag 7 okt 2018 – Marcus 10:1-16

klik om te vergroten

Zo kom je bij God
Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

Naar boven

Zondag 14 okt 2018 – Marcus 10:17-31

klik om te vergroten

Wat heb je nodig?
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Naar boven

Zondag 21 okt 2018 – Marcus 10:32-45

klik om te vergroten

Een koning wordt een dienaar
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Naar boven

Zondag 28 okt 2018 – Marcus 10:46-52

klik om te vergroten

Een wereld van verschil
Vandaag lezen we het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.

Naar boven

Zondag 4 nov 2018 – Marcus 12:18-27

klik om te vergroten

Het klopt niet meer
Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

Naar boven

Zondag 11 nov 2018 – Marcus 12:28-34

Als je één ding kunt onthouden…
Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Naar boven

Zondag 18 nov 2018 – Marcus 12:38-13:2

klik om te vergroten

Dat is veel!
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van haar armoede.

Naar boven

Zondag 25 nov 2018 – Marcus 13:14-27

klik om te vergroten

Als het donker wordt
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Naar boven

Krabbelviering – Marcus 10:1-16

Laat de kinderen tot mij komen
Viering voor de allerkleinsten. Met een verhaal, knutselwerkjes, spelletjes, liedjes en een gebedje.

Naar boven