Kind op Zondag nr. 1

Van de redactie

Er zijn dingen waarover je blijft praten. Omdat het zo mooi is om erover te vertellen. Omdat het zo belangrijk is dat anderen het horen. Omdat je er simpelweg je mond niet over kunt houden. De Bijbel staat vol met zulke dingen. Met wonderen van geluk, vrede en trouw. We horen over mensen die ervaren hoe geweldig het is als je Gods liefde over je leven laat schijnen. Moet je horen, hoe bijzonder dat is!
Het eerste verhaal van deze periode gaat over een man die doof is en moeilijk spreekt. Maar Jezus maakt hem beter. Als Jezus tegen de omstanders zegt dat ze maar niet verder moeten vertellen wat ze meegemaakt hebben, lukt dat hen niet. Hier móeten ze wel over praten! Daarmee zet dit eerste verhaal de toon voor de rest van de verhalen. Want steeds opnieuw gebeuren er dingen die je niet voor je kunt houden. Het maakt de tongen los, van iedereen die erover hoort.

Het thema ‘Moet je horen!’, dat we als rode draad voor dit nummer gekozen hebben, zegt ook iets over wat we in zoveel kerken elke zondag opnieuw doen. We willen kinderen laten delen in de rijkdom van de Bijbelse verhalen. ‘Moet je horen,’ zeggen we elke zondag opnieuw. Dat kunnen we zeggen omdat we zelf ook iets gehoord hebben. Iets dat steeds opnieuw moet worden doorverteld. Daarbij wens ik u en de kinderen veel zegen toe!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur Kind op Zondag

Zondag 3 sept 2017 – Marcus 7:31-37

Moet je horen!
Er wordt een man bij Jezus gebracht. Zijn oren zijn dicht, uit zijn mond komt nauwelijks geluid. Het volk smeekt Jezus om de man de handen op te leggen. Jezus raakt hem aan en zucht. Hij roept: ‘Ga open!’ En het gebeurt. Jezus vraagt de mensen het niet verder te vertellen, maar zij kunnen hun mond niet houden. Dit moet je horen!

Naar boven

Zondag 10 sept 2017 – Lucas 10:23-37

Je ziet het toch?
Een priester en Leviet komen langs de man die gewond op de grond ligt, maar zij kijken weg. Juist de Samaritaan, degene van wie de toehoorders het het minst verwachten, ziet wat er mis is en helpt. ‘Gelukkig ben je als je iets gezien hebt’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. ‘Iets van wat hier gebeurt. Van het geheim van Gods liefde voor de mensen.’

Naar boven

Zondag 17 sept 2017 – Lucas 17:11-19

Kom erbij
Tien melaatse mannen worden genezen, slechts één komt er terug om God te verheerlijken: een Samaritaan, iemand van buiten de kring van Israël. ‘Uw geloof heeft u behouden’, vertelt Jezus de man. Niet de mensen bepalen wie erbij horen, maar God.

Naar boven

Zondag 24 sept 2017 – Matteüs 6:24-34

Waar maak je je zorgen om?
Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel.

Naar boven

Zondag 1 okt 2017 – Lucas 7:11-16

Huil niet meer
Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

Naar boven

Zondag 8 okt 2017 – Lucas 14:1-11

De beste plaats
Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.

Naar boven

Zondag 15 okt 2017 – Matteüs 22:34-46

Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!

Naar boven

Zondag 22 okt 2017 – Matteüs 9:1-8

Laat het achter je
Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Wat verkeerd ging in uw leven, mag u achterlaten.’ De man staat op en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je wilt laten. Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!

Naar boven

Zondag 29 okt 2017 – Matteüs 22:1-14

Kom maar!
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven?
Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn stellingen de kerk begon te veranderen. Met de kinderen staan we daarom ook stil bij de toegankelijkheid van de kerk.

Naar boven

Zondag 5 nov 2017 – Johannes 4:46-54

‘Ga met me mee!’
Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om dit wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat zijn zoon leeft.

Naar boven

Zondag 12 nov 2017 – 1 Tessalonicenzen 4:13-18

Een brief die hoop geeft
De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft hun een brief waarin hij dingen uitlegt. De brieflezing biedt meer aanknopingspunten dan Matteüs 24:15-28 over de verwoestende gruwel en mensen die moeten vluchten. Vandaar deze keuze.

Naar boven

Zondag 19 nov 2017 – Matteüs 25:31-46

God ziet het verschil
De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. ‘Ik was het’, zegt Jezus. ‘Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’

Naar boven

Zondag 26 nov 2017 – Matteüs 25:1-13

Vol verwachting
Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer; je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Maar als hij komt, zul je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet missen!

Naar boven

Krabbelviering – Matteüs 25:1-13

De wijze en de dwaze meisjes
Een verhaal, werkvormen, liedjes en een gebedje voor de allerkleinsten.

Naar boven