Een boek vol verwachting

Advent en kerst 2017

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel ‘Een boek vol verwachting’. Met de kinderen lezen we een bijzonder boek, waarin de verwachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij.

Bekijk hier de uitleg-filmpjes bij het project!

Klik hier om de projectonderdelen te bestellen.

– advertentie – 

Jesaja

De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen om zijn volk te redden.

Projectverbeelding: boek

Bij dit project hoort een groot projectboek (formaat A3), dat op een standaard voorin de kerk kan komen te staan. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden in het boek, met een grote illustratie bij het Bijbelverhaal, een tekst die door kinderen kan worden voorgelezen en een activiteit voor in de eigen ruimte.

Hoe gebruikt u het projectboek?

Zet het boek voor aanvang van de dienst voorin de kerk op een lessenaar, zodat iedereen hem goed kan zien. Open het boek alvast op de juiste bladzijde. Voordat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, kunnen zij eerst met de voorganger (en/of de mensen die de sketch spelen, zie hieronder) het projectboek bekijken. Vraag aan de kinderen om te omschrijven wat ze zien en waar zij denken dat het verhaal van deze zondag over gaat. Om de kinderen op weg te helpen kunt u ook elke zondag vragen wat de foto rechtsonder te maken zou kunnen hebben met de illustratie.
Daarna lezen twee kinderen de voorleestekst uit het boek voor: het ene kind de cursieve tekst, het andere kind de recht staande tekst. Hiermee geven zij zelf een inleiding op het thema van deze zondag.

Hierna wordt het projectlied gezongen en gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Ze kunnen het boek meenemen: voor elke zondag staat in het projectboek een gezamenlijke activiteit die ze in hun eigen ruimte kunnen doen.

Kijk voor meer gespreksvragen bij de illustraties uit het projectboek ook even op de pagina’s van de rubriek Vieren. Onder het kopje ‘Bij de projectverbeelding’ vindt u elke zondag een paar specifieke vragen.

Na de kindernevendienst zetten de kinderen het boek weer op de standaard in de kerk en kunnen ze eventueel iets vertellen over het verhaal van die week.

Sketches

U kunt ervoor kiezen om de gesprekken rond de projectverbeelding elke week beginnen met een korte sketch, waarin Theo en Filia het thema van de zondag introduceren. U vindt de teksten voor deze sketches steeds op de pagina ‘Vieren’. 

Projectlied

Bij dit adventsproject is ook een nieuw lied gemaakt, waarvan elke zondag een nieuw couplet kan worden gezongen. Het wordt gezongen op de melodie van lied 8a en 243 uit het liedboek. De organist / pianist kan de begeleiding van dit lied dus uit de begeleidingsbundel van het liedboek halen. Het eerste couplet van het lied wordt elke week gezongen, daarna volgt steeds een couplet bij de lezing van de betreffende zondag.

Kleine projectboekjes

Naast het grote projectboek zijn er ook kleine projectboekjes voor de kinderen beschikbaar (formaat A6). Hierin staat elke week de illustratie bij het Bijbelverhaal en een korte tekst bij het thema. De kinderen schrijven in het boekje elke week iets van hun eigen ervaringen, gekoppeld aan het thema. Daarmee wordt het boekje hun eigen ‘dagboekje’ op weg naar kerst.

Vierde zondag: keuze

Kind op Zondag volgt met dit project de lezingen van het oecumenisch leesrooster, waarbij gekozen is voor de oudtestamentische lezingen uit het alternatieve spoor. Voor de vierde zondag bieden we een keuze aan tussen de Jesaja-lezing en de Evangelielezing volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster uit Lucas 1:26-38 (de aankondiging van de engel aan Maria). We hebben dit gedaan omdat het voor kinderen mooi kan zijn om op de vierde adventszondag (die ook nog de ochtend voor kerstavond is!) al meer in de kerstsfeer te komen door het Evangelieverhaal te lezen. Bij beide lezingen bieden we deze zondag materiaal in alle verschillende rubrieken die u van ons gewend bent.

Op de overige zondagen vindt u materiaal bij de Evangelielezingen uit het Gemeenschappelijk Leesrooster in de rubriek ‘Vieren en vertellen rond het Evangelie’.

Musical ‘Hotel Toekan’

Het adventsproject kan worden afgesloten met de korte musical ‘Hotel Toekan’, die speciaal voor dit project geschreven is. Ook in deze musical speelt verwachting een centrale rol, maar dan met een specifieke invulling: Het gaat over Hannes uit Betlehem, die gasten verwacht in zijn herberg. Meer informatie over de musical vindt u op bladzijde 6-7 van Kind op Zondag.