Geloof met me mee!

Advent en kerst 2018

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. Binnenkort vindt u op deze website enkele filmpjes waarin het project wordt gepresenteerd. In de tekst hieronder kunt u alvast lezen waar het project over gaat.

U bestelt de projectonderdelen eenvoudig via onze webshop.

Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze roepen ons op om met hen mee te geloven.
Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

Reclamecampagne

Het adventsproject van dit jaar heeft het karakter van een reclamecampagne. Geen campagne die mensen wil overtuigen van een bepaald ‘gelijk’, maar wel een vrijmoedig delen van wat we geloven en waar we op hopen. De verhalen van deze periode roepen op om ons geloof uit te spreken. Daardoor kunnen we ons laten bevragen door anderen, en tegelijk worden we zelf gevoed door wat een ander ons vertelt over zijn of haar geloof. De projectverbeelding bestaat uit een vijftal reclameposters, waarop personages uit de Bijbel ons uitnodigen om met hen mee te geloven. De kinderen kunnen zelf elke zondag aan de slag met een onderdeel van een reclamecampagne: op de eerste zondag maken ze een radiospot, de tweede zondag maken ze zelf een poster, de week daarna een folder en op de vierde zondag een kort reclamefilmpje. U vindt de aanwijzingen hiervoor steeds op de pagina ‘Vieren’.

Bijbelse geloofsgetuigen

Johannes op Patmos, Johannes de Doper, de profeet Sefanja en Elisabet vertellen ons op de adventszondagen waar zij in geloven. Voor elke zondag hebben we een geloofsuitspraak geformuleerd die iets laat zien van waar deze mensen in geloven. De geloofsuitspraken zijn niet bedoeld als complete samenvattingen, steeds lichten we één aspect uit van het geloof van deze mensen. De lezingen en geloofsuitspraken zijn:

Leesrooster

Het oecumenisch leesrooster reikt voor de zondagen in de Advent een alternatief spoor uit Openbaring aan. Voor de kinderen werken we dit alleen uit op de eerste zondag. Om hen wat meer context te geven bij de lezing, behandelen we daarbij niet alleen Openbaring 8 (dat voor die zondag op het rooster staat) maar ook een stukje van het eerste hoofdstuk. Op de overige zondagen volgen we de lezingen uit het Gemeenschappelijk Leesrooster.

Gebruik van de posters

Hang elke week een poster op een goed zichtbare plek in de kerk. De voorganger of iemand van de kindernevendienst vertelt er eerst nog niets over, maar vraagt aan de kinderen om te beschrijven wat zij zien. Lees daarna de geloofsuitspraak voor en vraag aan de kinderen wat die uitspraak te maken heeft met wat ze zien. Misschien zijn er volwassen kerkgangers die het weten? Vertel dat de kinderen in hun eigen ruimte en de volwassenen in de kerk er in het Bijbelverhaal meer over horen.

U bestelt de projectposters via onze webshop. Hier vindt u ook een fijn geprijsde voordeelset bestaande uit de posters en de USB-stick.

Tip: U kunt de projectverbeelding elke week introduceren met een korte sketch over de ‘Zendtijd voor Zieners’. Download hier de beschrijving van deze sketches.

Werkboekjes

Bij het project zijn ook kleine werkboekjes gemaakt, waarmee de kinderen zelf met het project aan de slag kunnen. Met het boekje onderzoeken de kinderen wat andere mensen geloven en wat zij zelf geloven. De opdrachten kunnen in de kerk of thuis worden gemaakt.

USB-stick

Wilt u de projectillustraties projecteren met de beamer? Of de illustraties gebruiken in uw kerkblad? Schaf dan de USB-stick aan bij het project. Hierop vindt u ook alle bestanden die nodig zijn voor de musical ‘Bureau Knetter’.

Musical Bureau Knetter

Het project kan worden afgesloten met een korte musical, die speciaal bij dit project geschreven is. In de musical krijgt reclamebureau Knetter de opdracht om een reclamecampagne over vrede te lanceren. Maar het is nog niet zo makkelijk om dat zonder ruzie te doen… Meer over de musical leest u op deze pagina.

Projectlied

Bij het project is ook een nieuw lied gemaakt, dat gezongen kan worden op het moment dat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. U vindt het lied op p. 4 van Kind op Zondag nr. 2 en op deze pagina.